Dodatki

Dufinki

5.50

100g

Frytki

5.00

100g

Ryż

4.00

200 g

Talarki

5.00

100g

Ziemniaki

4.00

200g